Majoriteten    utvecklingsländer har implementerat flertalet säkerhetsåtgärder genom åren  för att reducera risken för att en allvarlig  incident skall inträffa. Åtgärderna har haft gott resultat och   många skadehändelser med tåg har  förebyggts. Dock har antalet passagerar- kilometer med tåg ökat globalt, tågsätten rymmer fler passagerare än tidigare, samt har hastigheterna tilltagit. Denna utveckling har medfört att antalet katastrofer (>10 döda och/eller >100 skadade) har ökat under de senaste decennierna.Internationellt

Datum

Plats

Orsak

Avlidna

Skadade

2010, Sep 12

Kimstad

X2000 kolliderar med grävmaskin i 129km/t

1

20

2004, Sep 10

Nosaby, Kristianstad

Kollision med lastbil i järnvägskorsning

2

47

2003, Juni 16

Hok, Vaggeryd

Godståg  kör in i stillastående persontåg

-

20

1992, Sep

Storängen

Spårtrafikolycka

-

38

1992, Mars 12

Göteborg

Spårvagn rullar okontrollerat nedför en backe

13

35

1990, April 10

Sköldinge

Urspårning

2

53

1990, Mars 15

Göteborg

Två spårvagnar kolliderar

-

62

1987, Nov 16

Lerum

Kollision mellan två persontåg

9

140

1987, Okt 1

Stöde

Lok kolliderar med passagerartåg

1

5

1982, Juli 24

Enånger - Trönödal

Urspårning

3

20

1980, Nov 10

Linköping

Urspårning

1

38

1980, Aug 29

Alvesta

Urspårning

-

16

1980, Aug 24

Upplands - Väsby

Urspårning

9

39

1980, Juni 2

Linköping

Kollision mellan två tåg

11

61

1979, Okt

Nässjö

Kollision

1

40

1978, Aug 10

Stehag

Urspårning

4

12

1978, Aug 10

Näldalen - Östersund

Kollision motorvagnståg med en vagnuttagning

11

25

1977, Nov 24

Västerås

Rälsbuss kolliderar med stillastående tåg

3

29

1976, Juni 28

Helsingborg - Billeberga

Kollision mellan motorvagnståg- godståg

15

2

1975, April 15

Norrköping

Kollision snälltåg- expresståg

15

17

1975, Mars 31

Sya- Mjölby

Urspårning

15

17

1973, Sep 10

Vikingstad

Urspårning

15

50

1973, Juli 12

Södertörn

Kollision stoppblock

-

11

1972, Dec 7

Järna

Kollision expresståg- pendeltåg

5

22

1972, Aug 4

Munktorp - Kolbäck

Kollision snälltåg- extra godståg

2

-


Trender

Skadehändelser med tåg

Inträffade tågkatastrofer globalt (>10 döda och/eller >100 skadade) 

 *Observera att dessa siffror baseras på 5 år och inte 10 år som de övriga


Källa: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium

Avlidna och skadade i tågkatastrofer globalt (>10 döda och/eller >100 skadade)  

 *Observera att dessa siffror baseras på 5 år och inte 10 år som de övriga.


Källa: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium.

Flera  skadehändelser med tåg intäffar årligen internationellt. Alla är inte i storlekordningen så att de kalssificeras som en katastrof, likväl  mycket allvarliga.  Du kan ta del av dessa genom att klicka på bilden.   

Sverige

 

Klicka här

Under 1970- talet inträffade relativt många skadehändelser med tåg i Sverige, dock har  implementering av olika säkerhetssystem såsom ATC- system (Automatic Train Control) samt bortbyggandet/förbättringar av landets plankorsningar medfört att antalet skadehändelser minskat. Följande tabell visar händelser med tåg där passagerare har skadats eller avlidit till följd av incidenten.

Vid tågkraschen i Nosaby 2004 omkom 1 och 20 skadades när tåget kolliderade med en lastbil i hög hastighet.

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se