Att "stabilisera" innebär att minimera rörelser i objektet under räddningsinsatsen. Syftet med stabilisering är att minimera risken att vagnarna välter, tippar eller glider i en oönskad rörelse. Behovet av stabilisering måste ske från fall till fall och situationsanpassas utifrån den specifika situationen.

 

Stabilisering kan ske genom bl.a. följande metoder vid stående vagn:

 

Sötta vid lyftpunkt

 

Det finns en lyftpunkt på vagnarna som är avsedd för för bärgning.

Punkterna kan vid en räddningssituation användas för att applicera stöttor.

 

Sötta vid länggående balk

 

Under tex. fönster finns längsgående balkar där stöttor kan fästas.

 

 

 

 

Stabilisering kan ske genom bl.a. följande metoder vid liggande vagn:

 

Stötta vid längsgående balk och/eller cribbing blocks/virke/träd

 

På tak- och under sidan finns längsgående balkar där stöttor kan fästas.

 

Stötta av vagn vid lyftpunkt på buffrar vid gaveln

 

Monteras på ena sidan mot buffrar och mot stålkonstruktion på andra sidan.

 

Stabilisering

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

0046 (0)70 589 83 19

kontakt@raddningtag.se