Att "stabilisera" innebär att minimera rörelser  i objektet under räddningsinsatsen. Syftet med stabilisering är att minimera risken att vagnarna välter, tippar eller glider i en oönskad rörelse.  Behovet av stabilisering måste ske från fall till fall och situationsanpassas utifrån den specifika situationen.


Stabilisering kan ske genom bl.a. följande metoder vid stående vagn:


Sötta vid lyftpunkt


Det finns  en lyftpunkt på vagnarna som är avsedd för  för bärgning.

 

Punkterna kan vid en räddningssituation användas för att applicera stöttor.


Sötta vid länggående balk


Under tex. fönster finns  längsgående balkar  där stöttor  kan fästas.

Stabilisering kan ske genom bl.a. följande metoder vid liggande vagn:


Stötta  vid längsgående balk och/eller cribbing blocks/virke/träd


På tak- och under sidan  finns  längsgående balkar där stöttor kan fästas.


Stötta av vagn vid lyftpunkt på buffrar vid gaveln


Monteras på ena sidan mot buffrar och mot stålkonstruktion på andra sidan.


         

Stabilisera

Stabilisering

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se