Skapa tillträde

Det är viktigt att  skapa  tillträde till de skadade så att de snabbt och säkert kan transporteras till sjukhus. Detta kan dock vara problematiskt när vagnarna tex. har deformerats och/eller lagt  sig på sidan. Vagnarnas konstruktion, modell och omgivningen där kraschen inträffat (tex. höga banvallar) kan även skapa problem. Vart och hur  tillträde skapas måste därför situationsanpassas utifrån varje unika händelse.


Tillträde via dörr


Räddningsfrånkopplingen medför att tåget är strömlöst vilket kan innebära att dörrarna måste forceras genom att klippa, såga, eller skruvas lös.  Detta är sannolikt det snabbaste och enklaste sättet att skapa tillträde i en tågvagn. Om vagnen lagt sig på sidan måste skjutdörr beaktas när evakuering sker genom denna med anledning av att den kan bli en giljotin om den faller ner. Klipp därför av infärstingspunkterna och ta bort dörren, alternativt säkra den. Dörrar kan dock bli deformerade och/eller är antalet skadade så stort att tillträde måste skapas på annat sätt för att effektivisera evakuering. Nedan kan du ta del av några alternativ.   

 


Tillträde via fönster


Tillträde via fönster vid tåg stående är ett bra alternativ. Vid liggande objekt kan tillträde även skapas via  rutan närmast marken om miljön tillåter det, alternativt genom  fönster ovanifrån. Detta är dock inget att föredra eftersom höjden upp till fönstren är ca 3.5m.


Tillträde

Det härdade ytterglaset kan krossas med tex. hammare eller slägga, det inre lagret som är laminerat glas kapas med cirkelsåg.

Tillträde via fönster vid tåg liggande både i riktning ner och upp.

Tillträde via tak/golv


Om vagn lagt sig  på sidan är tillträde  via taket att föredra framför i golvet. Öppning skapas genomen  sk. ”flerskiktsprincip” vilket innebär att olika skikt/materiel sågas ett i  taget samtidigt som  observarvation av eventuellt  material i spänn kontrolleras kontinuerligt. Balkar kan identifieras genom:


 • Knackningar
 •   Identifiera punktsvetsar
 • IR kamera


Kapa dock inte i onödan och undvik att i möjligaste mån  kapa i bärande balkar för att förebygga konstruktionskollaps.  Vid arbete på  golvsidan måste tex. tankar för hydraulolja i underredet bejakas, cirkulationspumpar för kylanläggning, boggie etc.   Dock  finns modeller där ovanstående funktioner är placerade i taket, av den anledningen är  det viktigt att studera insatskort för respektive modell innan tillträde påbörjas.   Flersiktsprincipen där man fösriktigt arbetar sig igenom de olika materielen med lämpat vertyg.

Punktsvetsar där balk är placerad.


Användandet av IR kamera för att urskilja balkar.

Hydraulverktyg är att föredra för avlägsnande av balk.

Observera att öppningen bör vara bred för att underlätta evakuering i trångt utrymme. Beakta hatthyllan och eventuellt andra saker som kan vara i vägen. Placera säkerhetsperson på insidan som markerar var tillträde skall skapas. Markering innifrån kan skapas med tex. borrhål.

Tillträde i sov- liggvagnar


Tillträde i sov- och liggvagnar innebär ytterligare svårigheter än de som nämts ovan. När vagnen står upprätt skiljer sig inte tillvägagångsättet speciellt mycket från sittvagnar förutom att ytrymmet är starkt begränsat. Detta kan innebära att man behöver lossa inredning och/eller skapa öppning i vägg för att få mer utrymme. När vagnen lagt sig på sidan är utmaningarna dock omfattande.


För att effektivisera evakuering bör ett tillträde skapas i taket, dock innebär det att åtkomst endast skapas till en kupé. Öppning via kupeérnas mellanväggar kan då skapas då tidsåtgången är betydligt snabbare än att skapa en öppning via taket och in i varje kupé.


Om situationen tillåter tillträde via fönster i riktning ner är detta fullt görbart. Tidsåtgången att krossa ruta i varje enskilt kupé är inte stor. 

   

Här kan du ta del av hur tillträde kan skapas för evakuering vid vält liggvagn. Klicka på bilden nedan:

Att tänka på när tillträde skapas via fönster eller tak/golv:


 • Placera säkerhetsperson på insidan som säkerställer  att passagerare inte skadas ytterligare av glassplitter, glasdamm, gnistbildning, högt ljud (ex. med filt, plast, presenning, munskydd, öronproppar) samt ger information på  vad som skall hända. Säkerställ även att inga passagerare ligger för nära vid håltagning.
 • Täck eventuellt vassa kanter.
 • Säkerställ att evakueringshålet placeras på rätt ställe genom att placera person inne i vagnen som markerar var hålet skall skapas genom  tex.  borrhål. 
 • Tänk på att skapa luckan i golvhöjd så att onödiga lyft reduceras, dock  ovanför hatthyllan.
 • Hålet bör vara brett  eftersom att svängutrymmet inne i vagnen är begränsat.De verktyg som kan användas är:


 

 • Räddningssåg med specialklinga
 • Cirkelsåg/motorkap
 • Twinsaw
 • Tigersåg
 • Hydraulverktyg


Tillträde under vagn


Ojämnheter i marken skapad av bl.a. banvallen kan innebära att det påträffas fastklämda överlevande under vagnen. Det är därför viktigt att göra ett avlastningslyft i ett tidigt skede för att öka chanserna för överlevnad. Forskning visar att fastklämda avlidit på grund av bl.a. kvävning orsakad av tryck mot bröstkorg, tryck som har uppstått bl.a. på grund av att passagerare varit fastklämda och av ”crush syndrome” (skador i njurar och lever på grund av muskelsönderfall efter långvarigt tryck/ krosskador på extremiteter). För att möjliggöra för ett avlastningslyft måste ett mindre utrymme skapas (tex. med spade, spett, koben, skärsläckare) under vagnen så att kilkuddar kan föras in under vagnen.


 • Eftersträva ett balanserat lyft på ca 5-10 cm
 • Följ efter med stöttor och säkra dessa
 • Slå in cribbing-blocks för att stabilisera


När vagnarna är utrymda kan frigörelse av fastklämd passagerare påbörjas. Kilkudden skapar utrymme så att lågtryckskuddar kan sättas på plats. Viktigt att använda lyftkuddar med bred anläggningsyta med anledning av att för liten deformerar lyftpunkten.

När dellyft är utfört kan frögörelse av fastklämd påbörjas.

 För att inte riskera insatspersonalens säkerhet bör den skadade dras fram med hjälp av manöverstång och stropp/ slynga/ spännband el liknande. Slyngan appliceras i armhålan med hjälp av manöverstången. Dra sedan ut den drabbade på bår.

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se