Här presenteras taktik, teknik och utrustning  vid stående/liggande sitt- och sovvagnar i syfte att förbättra omhändertagandet av drabbade vid en räddningsinsats så att evakueringstiderna kan reduceras och därmed öka chanserna för överlevnad. Klicka på de blå ikonerna nedan.

Räddning tåg

Räddningsfaser

4. Säkra

Att säkra personalen, platsen, och de drabbade från faror

5. Stabilisera

Att minimera rörelser i objektet under räddningsinsatsen

6. Skapa tillträde

Att möjliggöra för åtkomst av drabbade

7. Evakuera

Att på ett effektivt och säkert sätt rädda drabbade

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se