Länkar

Hemsidor, rapporter, avhandlingar, artiklar etc.

Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.


Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM), Umeå

Enheten för kirurgi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet är ett av Socialstyrelsens kunskapscentra inom det katastrofmedicinska området.


Rapport: Forsberg et al. (2013). Referensgruppsmöte - oavsiktliga & avsiktliga skadehändelser med tåg

Denna rapport sammanfattar centrala teman, omrården för vidare forskning- och utveckling samt potentiella samverksanområden vad gäller oavsiktliga incidenter, samt utmaningar kring arbete rörande hotet från antagonistiska handlingar mot spårbunden trafik.


Avhandling: Forsberg, R (2012). Train Crashes - Consequences for Passengers

Denna avhandling belyser den historiska omfattningen och utvecklingen av tågkatastrofer i världen samt konsekvenser för passagerare vid en krasch.


Rapport: Holgersson, A & Saveman, B-I (2011). Kunskapsöversikt - passagerarsäkerhet med tåg

Denna kunskapsöversikt  kartlägger och beskriver passagerarcentrerat säkerhetsarbete före, under och efter en skadehändelse med tåg.


Rapport: Forsberg, R (2008). Kunskapsdokument - Tågincidenter

Denna  kunskapsinhämtning syftar till att belysa faktorer som har betydelse för stora tågincidenter.


Rapport: Sjöholm, C (2013). Safe Train Interior- Adapted and safe train interior.

Denna rapport ger exempel på hur interiör kan konstrueras i skadelindrande syfte samt hur räddningsinsats kan underlättas genom konstruktions förändringar.


Artikel: Holgersson, A, Forsberg, R & Saveman (2013). Inre säkerhet i tåg eftersatt - fallstudie efter tågkrasch i Kimstad

I denna artikel analyserades hur interiören ser ut efter en tågkrasch med fokus på identifiering av skada, orsak och förbättringsmöjligheter.


 

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se