Här kan du ta del av kunskap som kan vara bra att känna till innan en räddningsinsats påbörjas. Läs därför igenom dessa punkter innan du går vidare till "Räddning tåg". Klicka på de blå ikonerna nedan.

Bakgrund

1.Trender

Inträffade nationella- och internationella skadehändelser

2. Kraschfenomen

Förekommande kraschtyper med tåg

3. Skador och skademekanismer

Passagerares skador och dess orsak

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

0046 (0)70 589 83 19

kontakt@raddningtag.se