Här presenteras viktig information för räddningstjänst och ambulanssjukvård gällande skadehändelser och räddning vid tågkrasch. Syftet är att uppnå en säker och snabb evakuering av skadade. En gammal tumregel är att chansen för överlevnad minskar med 10% för svårt och kritiskt skadade för varje 10:e minuts fördröjning.

Materialet som presenteras är framställt  genom:


Samverkansprojekt mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  och Kunskapscentrum i Katastrofmedicin (KcKM) där syftet var att ta fram en "Instruktörskurs i Räddning vid stora tågkrascher" (train the trainer) med målet att skapa ett effektivt teamarbete inom/mellan personal från räddningstjänst och prehospital sjukvård.


Erfarenheter från genomförda instruktörskurser med  räddningstjänst och prehospital sjukvård i ”Räddning vid stora tågkrascher”.


Omvärldsbevakning av inträffade händelser och övningar.


Forskning på inträffade skadehändelser med tåg.


Räddning vid tågkrasch

Taktik, teknik och utrustning vid sitt- och sovvagnar

Välkommen till webbplatsen gällande tågkrascher 

Senast uppdaterad 2019-02-21

Ansvarig: KcKM Umeå

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se