Denna webbplats presenterar viktig kännedom för bl.a. räddningstjänst och ambulanssjukvård gällande skadehändelser med tåg samt lämpad taktik, teknik och utrustning vid räddning i syfte att uppnå en säker och snabb evakuering av skadade. I dessa sammanhang brukar man tala om "The Golden Hour" vilket betyder att det är önskvärt att den drabbade är inom definitiv vård inom en timme för att chansen för överlevnad inte skall minska. Enligt en gammal tumregel minskar nämligen chansen för överlevnad med 10% för svårt- och kritiskt skadade för varje 10:e minuts fördröjning.

Materialet som presenteras är framställt genom:

 

Samverkansprojekt mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kunskapscentrum i Katastrofmedicin (KcKM) där syftet var att ta fram en "Instruktörskurs i Räddning vid stora tågkrascher" (train the trainer) med målet att skapa ett effektivt teamarbete inom/mellan personal från räddningstjänst och pre- hospital sjukvård.

 

Erfarenheter från genomförda instruktörskurser med räddningstjänst och pre- hospital sjukvård i ”Räddning vid stora tågkrascher”.

 

Omvärldsbevakning av inträffade händelser och övningar.

 

Forskning på inträffade skadehändelser med tåg.

 

Räddning vid tågkrasch

Taktik, teknik och utrustning vid sitt- och sovvagnar

Välkommen till webbplatsen gällande tågkrascher

Senast uppdaterad 2015-10-01

Ansvarig: Rebecca Forsberg

Räddning tåg | blogg

På bloggen "Räddning tåg" kan du bl.a. läsa mer om skadehändelser och tillbud som inträffar

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

0046 (0)70 589 83 19

kontakt@raddningtag.se